niedziela, 20 marca 2022

Program XVIII Radomskiej Konferencji SNM.

 Program

Konferencji  Oddziału Radomskiego

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

26 marca 2022 /sobota/

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 66

 

 

9.00 – 9.30     

 

Powitanie uczestników konferencji

Informacje o aktualnych działaniach SNM

 

 

 

Szkoły podstawowe

 Szkoły ponadpodstawowe

 

9.30 – 10.45

Zadania typu „wykaż”, „uzasadnij”.

Agnieszka Stępień

V LO w Radomiu, doradca metodyczny

Nowe typy zadań, czyli o przygotowaniu ucznia do egzaminu maturalnego od 2023 roku.

Irena Ołtuszyk

OKE Kraków,

sekretarz ZG SNM

10.50 – 12.00

Od poziomowego nauczania matematyki do zdalnej edukacji.

Katarzyna Kornaś, Katarzyna Burnos

PSP 34 w Radomiu

Triki w nauczaniu matematyki.

Monika Maj

pracownik naukowy UTH w Radomiu

                 

 

12.15 – 13.30  

Rozumowanie i argumentowanie w zadaniach egzaminacyjnych.

Maria Bakuła

konsultant MSCDN

Matura 2023, nowe typy zadań, nowe wymagania, nowa budowa arkusza.

Piotr Darmas

OR SNM

 

 

Walne zebranie członków OR SNM