Zarząd RO SNMZarząd Radomskiego Oddziału SNM
przewodnicząca: Lidia Wojdała
zastępca: Piotr Darmas
skarbnik: Beata Łuczaj
sekretarz: Małgorzata Sokołowska
członkowie: Agnieszka Kruk-Maj
                     Beata Rybińska
                     Dorota Kucharczyk

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: Danuta Pardela
sekretarz: Jolanta Woźniak
członek: Justyna Perzak