Zarząd RO SNMZarząd Radomskiego Oddziału SNM
przewodniczący: Piotr Darmas
zastępczyni przewodniczącego: Lidia Wojdała
skarbnik: Beata Łuczaj
sekretarz: Małgorzata Sokołowska
członkowie: Agnieszka Kruk-Maj
                    Urszula Siczek
                      
Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: Justyna Perzak
członkowie: Danuta Pardela
                     Jolanta Woźniak