Konferencje RO SNM

XVIII Konferencja RO SNM
Fotorelacja z konferencji.


XVII Konferencja RO SNM

Fotorelacja z konferencji.XVI Konferencja RO SNM

Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  są organizatorami konferencji „Matematyka 2019”, która odbędzie się 09 marca 2019r. w godz.9.00 - 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, przy ulicy Sienkiewicza 30.
Rejestracja na stronie www.rodon.radom.pl do 7 marca 2019r.

  Program konferencji:


8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10 – 10.10
Tomasz Szwed
Wykład: „Rola motywacji, emocji i zaangażowania w uczeniu się matematyki
Szkoły podstawowe
10.15 – 11.15
Joanna Świercz
Matma inaczej- sprawdzone sposoby na ciekawe i angażujące uczniów metody pracy
11.20 – 12.20
Dorota Kraska
Punkty kratowe a realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej
12.20 – 12.50
Przerwa kawowa
12.50 – 13.35
Joanna Świercz
Sprawdzone metody na zadania na dowodzenie w szkole podstawowej
13.40 – 14.25
Tomasz Masłowski
Strategia rozwiazywania zadań – przygotowanie do egzaminu
14.30 – 15.15
Agnieszka Stępień
Jak przygotować i poprowadzić lekcje z kodami QR?
15.20 – 16.20
Walne zgromadzenie członków
RO SNM


     

9.00 – 9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10 – 10.10
Tomasz Szwed
Wykład: „Rola motywacji, emocji i zaangażowania w uczeniu się matematyki
Szkoły ponadpodstawowe
10.15 – 11.15
Ryszard Pagacz
Dowodzenie w nowej odsłonie szkoły średniej
11.20 – 12.20
Tomasz Masłowski
Pole figury pokolorowanej
12.20 – 12.50
Przerwa kawowa
12.50 – 13.35
Dorota Kraska
Gry dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej
13.40 – 14.25
Monika Maj
Optymalizacyjnie o  optymalizacji
14.30 – 15.15
Piotr Darmas
Edukacja matematyczna a kompetencje kluczowe
15.20 – 16.20
Walne zgromadzenie członków
RO SNM

 Prowadzący zajęcia:

Tomasz Szwed – nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym w Raciborzu i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych i redaktor matematyki OE. K. Pazdro.  Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Joanna Świercz – certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki MODN w Opolu, skarbnik  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Ryszard Pagacz – nauczyciel matematyki i wieloletni dyrektor liceum w Zawadzkiem.                 Autor przykładowych i próbnych arkuszy maturalnych. Specjalista od trudnych zadań konkursowych i olimpijskich.

Dorota Kraska  – nauczycielka matematyki w II LO w Pabianicach, konsultant WODN w Zgierzu, coach, edukator. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Tomasz Masłowski – nauczyciel matematyki i  wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w Toruniu. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. 

dr inż. Monika Maj – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Agnieszka Stępień – nauczycielka matematyki w PSP nr 13 w Radomiu, doradca metodyczny RODoN.

Piotr Darmas – nauczyciel matematyki w IV LO w Radomiu, doradca metodyczny RODoN.

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.


Program XV konferencji:
  • 8.30 - 9.00 rejestracja uczestników
  • 9.00 - 10.00 oficjalne rozpoczęcie konferencji i wykład Tomasza Szweda
  • 10.05 – 11.05 sesja warsztatowa:
                 Dorota Kraska „ Żaby i przelewanie wody inaczej, czyli o algorytmach na lekcjach matematyki
                 dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
                 Tomasz Szwed „ 58 dni do matury” dla nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych
  • 11.10 - 12.10 sesja warsztatowa:
Katarzyna Nogalska „ Robotyka, programowanie, matematyka” dla nauczycieli szkół podstawowych (maksymalnie 14 miejsc)
Tomasz Masłowski „Egzamin po 8 klasie” dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Dorota Kraska „Gry strategiczne w szkole ponadgimnazjalnej” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
  • 12.10 - 12.40 przerwa kawowa
  • 12.40 - 13.40 sesja warsztatowa:

Dorota Kraska „Sztuka dowodzenia a egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny” dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
                Tomasz Masłowski „ Dowody w podstawie programowej dla szkoły ponadpodstawowej
                dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
  • 13.45 - 14.45 sesja warsztatowa
Agnieszka Stępień „Podniesienie jakości edukacji matematycznej – zastosowanie narzędzi TOC
dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
Piotr Darmas „ Jakie problemy można napotkać przy realizacji nowej podstawy programowej?
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
·         14.45 - Zakończenie konferencji
Prelegenci:
Ø       Dorota Kraska  – nauczycielka matematyki (II LO w Pabianicach, doradca metodyczny (PODNiDM w Pabianicach), konsultant (WODN w Zgierzu).Długoletni członek SNM.
Ø       Agnieszka Stępień – nauczycielka matematyki (PSP nr 13 w Radomiu), doradca metodyczny RODoN.
Ø       Katarzyna Nogalska – trenerka Akademii LEGO Education
Ø       Tomasz Szwed - nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym w Raciborzu              i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych
oraz redaktor matematyki OE. K. Pazdro. Doktorant pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego.
 Od ponad dwudziestu lat w SNM.
Ø       Tomasz Masłowski – nauczyciel matematyki i  wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w Toruniu. Długoletni członek SNM. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum.
Ø       Piotr Darmas – nauczyciel matematyki (IV LO w Radomiu), doradca metodyczny RODoN.
Członek Zarządu Głównego SNM.


Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają na XV  Konferencję SNM pod hasłem
 „MATEMATYKA JEST Z NAMI”

XV Konferencja RO SNM odbędzie się  10 marca 2018 roku  /sobota/                       w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej  w Radomiu                       /ul. Kusocińskiego 8/ w godzinach od 830 – 1430


W programie konferencji planowane są warsztaty i wykłady dla nauczycieli uczących matematyki na różnych poziomach edukacyjnych – szkoły podstawowej(również edukacji wczesnoszkolnej), gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy i prosimy o przekazywanie informacji o konferencji innym nauczycielom.

Szczegółowy program podany będzie na stronie oddziału: www.snm-radom.blogspot.com

Prosimy o dokonanie rejestracji mailowej do 05 marca 2018 r. na adres: snmradom@gmail.com lub przez stronę www.rodon.radom.pl

 W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
- imię i nazwisko
-szkoła
-etap edukacji (szkoła podstawowa kl.I-III, szkoła podstawowa kl.IV-VII, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

XIV Konferencja RO SNM

Poniżej fotorelacja z konferencjiProgram XIV Konferencji RO SNM
 „TYLKO MATEMATYKA”
18 marca 2017
9.00 - 9.30      -           rejestracja uczestników
9.30 - 9.45      -           otwarcie konferencji
9.45 – 10.30    -           wykład inauguracyjny - Dariusz Kulma ”Na pozór nieistotne – jak skuteczniej uczyć matematyki”
10.40 – 11.40-            I sesja warsztatowa
·                     Irena Ołtuszyk  i Witold Stachnik „Zadania trudne i trudniejsze. Zadania łatwe  i standardowe” /szkoła ponadgimnazjalna/
·                     Piotr Nodzyński „Matematyka bez progów” /szkoła podstawowa i gimnazjum/
11.40 - 12.10 -            przerwa kawowa
12.10 – 12.55 -`wykład 2 - Piotr Nodzyński i Tomasz Masłowski „Czy dobra zmiana jest dobra?”
13.05 – 14.05 -           II sesja warsztatowa
·                     Tomasz Masłowski „Recepta na maturę”/szkoła ponadgimnazjalna /
·                      Joanna Świercz „Przełamać rutynę, czyli:  matmainaczej.pl” /szkoła podstawowa  i gimnazjum/
14.15 – 15.00 -           III  sesja warsztatowa
·                     Tomasz Grębski „Porady i wskazówki przed egzaminem maturalnym z matematyki” /szkoła ponadgimnazjalna/
·                     Agnieszka Stępień „Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki” /szkoła podstawowa  i gimnazjum/
Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają na XIV  Konferencję SNM pod hasłem
 „TYLKO MATEMATYKA”

XIV Konferencja RO SNM odbędzie się  18 marca 2017 roku  /sobota/w  Zespole  Szkół  Samochodowych w Radomiu /ul. 25 Czerwca 66/ w godzinach od 930 - 1500


W programie konferencji planowane są warsztaty i wykłady dla nauczycieli uczących matematyki na różnych poziomach edukacyjnych – szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.Zapraszamy i prosimy o przekazywanie informacji o konferencji innym nauczycielom.

Szczegółowy program podany będzie na stronie oddziału: www.snm-radom.blogspot.com

Prosimy o dokonanie rejestracji mailowej do 14 marca 2017 r. na adres: snmradom@gmail.com

 W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

- imię i nazwisko

-szkoła

-etap edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)Opłata konferencyjna (z VAT)  wynosi 20 zł dla członków SNM oraz 30 zł dla osób niezrzeszonych w SNM. Wpłaty dokonywane przez szkoły i indywidualne (wystawiana faktura) prosimy kierować na konto biura SNM

43-300 Bielsko-Biała

ul. Legionów 25

nr konta 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756.

W poleceniu przelewu "tytułem" należy wpisać XIV konferencja RO SNM.Wpłaty indywidualne mogą być również dokonywane gotówką w dniu konferencji (tylko dowód wpłaty).

Zapraszamy!

Zarząd RO SNM
XIII Konferencja RO SNM

XIII konferencja RO SNM odbyła się 12 marca 2016r. Poniżej zdjęcia z konferencji.
Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają na XIII  Konferencję Oddziałową SNM pod hasłem
 „Gramy o matematykę ”.

Konferencja odbędzie się w sobotę 12 marca 2016 roku w godzinach od 900-1430 w  Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu ul. Limanowskiego 26/30.
Program konferencji
8.30 – 9.00          rejestracja uczestników
9.00 – 9.15          otwarcie konferencji 
9.15 – 10.15        wykład inauguracyjny

Michał Zwierzyński – Warszawa
Problematyczne zadania w Powszechnym Internetowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

10.30 – 11.30      I sesja warsztatowa


Beata Rybińska – Radom
Matematyka ruchowa (szkoły podstawowe)
/sala 40/

Mariusz Zając – Warszawa
Innowacyjny sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tabletów  przez Zespół Samsung Education Solutions (gimnazja)
/sala 39 informatyczna/

Tomasz Masłowski – Toruń
Co z tą maturą 2016? (szkoły ponadgimnazjalne)
/sala 41/

11. 30 – 12.00     przerwa kawowa
 
12.00 – 13.00      II sesja warsztatowa

Mariusz Zając – Warszawa
Innowacyjny sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tabletów  przez Zespół Samsung Education Solutions (szkoły podstawowe)
/sala 39 informatyczna/

Tomasz Masłowski – Toruń
Liczy się matematyka-dobre rozwiązanie w każdej sytuacji (gimnazja)
/sala 41/

Tomasz Grębski – Kraśnik
Podstawianie nowej zmiennej (szkoły ponadgimnazjalne)
/sala 40/

13.15 – 14.15      Panel Gier

Małgorzata Sokołowska, Danuta Pardela – Radom
Gry planszowe na lekcjach matematyki (szkoła podstawowa)
/sala 41/

Michał Nowik – Opole
Jak zadanie matematyczne przenieść na planszę? (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
/świetlica/

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze planowane jest w godzinach 14.30-16.00.

 Prosimy o obecność wszystkich członków SNM.
 Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
zaprasza na XIII  Konferencję Oddziałową pod hasłem „Gramy o matematykę ”.

Konferencja odbędzie się w sobotę 12 marca 2016 roku w godzinach od 900-1430 w  Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu ul. Limanowskiego 26/30.
Po zakończeniu konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie członków RO SNM  i wybory nowych władz.
W programie konferencji planowane są warsztaty i wykłady dla nauczycieli uczących matematyki na różnych poziomach edukacyjnych – szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.
Ramowy program konferencji
8.30 – 9.00      rejestracja uczestników
9.00 – 9.15      otwarcie konferencji
9.15 – 10.15    wykład inauguracyjny
10.30 – 11.30  I sesja warsztatowa
11. 30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.00  II sesja warsztatowa
13.15 – 14.15  III sesja warsztatowa
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze planowane jest w godzinach 14.30-16.00.
Zapraszamy i prosimy o przekazywanie informacji o konferencji innym nauczycielom.
Szczegółowy program podany będzie na stronie oddziału: www.snm-radom.blogspot.com
Prosimy o dokonanie rejestracji mailowej do 7 marca 2016 r. na adres: snmradom@gmail.com
 W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
- imię i nazwisko
-szkoła
-etap edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Opłata konferencyjna (z VAT)  wynosi 20 zł dla członków SNM oraz 30 zł dla osób niezrzeszonych     w SNM. Wpłaty dokonywane przez szkoły i indywidualne (wystawiana faktura) prosimy kierować na konto biura:
SNM
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 25
nr konta 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756.
W poleceniu przelewu "tytułem" należy wpisać XIII konferencja RO SNM.

Wpłaty indywidualne mogą być również dokonywane gotówką w dniu konferencji (tylko dowód wpłaty).
Zapraszamy!
Zarząd RO SNM


XII Konferencja RO SNM

 

XII Konferencja odbyła się 14 marca 2015 roku. Poniżej kilka zdjęć z konferencji.