środa, 20 lutego 2019

XVI Konferencja RO SNM

Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  są organizatorami konferencji „Matematyka 2019”, która odbędzie się 09 marca 2019r. w godz.9.00 - 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, przy ulicy Sienkiewicza 30.
Rejestracja na stronie www.rodon.radom.pl do 7 marca 2019r.

  Program konferencji:

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10 – 10.10
Tomasz Szwed
Wykład: „Rola motywacji, emocji i zaangażowania w uczeniu się matematyki

Szkoły podstawowe
10.15 – 11.15
Joanna Świercz
Matma inaczej- sprawdzone sposoby na ciekawe i angażujące uczniów metody pracy
11.20 – 12.20
Dorota Kraska
Punkty kratowe a realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej
12.20 – 12.50
Przerwa kawowa
12.50 – 13.35
Joanna Świercz
Sprawdzone metody na zadania na dowodzenie w szkole podstawowej
13.40 – 14.25
Tomasz Masłowski
Strategia rozwiazywania zadań – przygotowanie do egzaminu
14.30 – 15.15
Agnieszka Stępień
Jak przygotować i poprowadzić lekcje z kodami QR?
15.20 – 16.20
Walne zgromadzenie członków
RO SNM


    
     


9.00 – 9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10 – 10.10
Tomasz Szwed
Wykład: „Rola motywacji, emocji i zaangażowania w uczeniu się matematyki

Szkoły ponadpodstawowe
10.15 – 11.15
Ryszard Pagacz
Dowodzenie w nowej odsłonie szkoły średniej
11.20 – 12.20
Tomasz Masłowski
Pole figury pokolorowanej
12.20 – 12.50
Przerwa kawowa
12.50 – 13.35
Dorota Kraska
Gry dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej
13.40 – 14.25
Monika Maj
Optymalizacyjnie o  optymalizacji

14.30 – 15.15
Piotr Darmas
Edukacja matematyczna a kompetencje kluczowe
15.20 – 16.20
Walne zgromadzenie członków
RO SNM

Prowadzący zajęcia:

Tomasz Szwed – nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym w Raciborzu i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych i redaktor matematyki OE. K. Pazdro.  Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Joanna Świercz – certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki MODN w Opolu, skarbnik  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Ryszard Pagacz nauczyciel matematyki i wieloletni dyrektor liceum w Zawadzkiem.                 Autor przykładowych i próbnych arkuszy maturalnych. Specjalista od trudnych zadań konkursowych i olimpijskich.

Dorota Kraska  – nauczycielka matematyki w II LO w Pabianicach, konsultant WODN w Zgierzu, coach, edukator. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Tomasz Masłowski – nauczyciel matematyki i  wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w Toruniu. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. 

dr inż. Monika Maj – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Agnieszka Stępień – nauczycielka matematyki w PSP nr 13 w Radomiu, doradca metodyczny RODoN.

Piotr Darmas – nauczyciel matematyki w IV LO w Radomiu, doradca metodyczny RODoN.
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.